MAKLUMAT PELAYANAN PPID

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI SIAP MELAYANI DENGAN CEPAT, TEPAT , IKHLAS DAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN  DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.